Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Ponuka služieb


Občianske združenie Pre náš dom svojim úsilím ponúka východisko pre spoločné riešenie problémov v oblasti správy a údržby bytových a rodinných domov, ich  rekonštrukcii a revitalizácii. Pomáhame vám zorientovať sa nielen v legislatíve, v možnostiach financovania, v nových technológiách a materiáloch, ale aj v ďalších odborných témach súvisiacich s bytovou problematikou.

Služby:

Domová internetová nástenka

Termovízne meranie

Energetické poradenstvo

Preukaz energetickej náročnosti budov

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836