Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

TLAČOVÉ SPRÁVY

Bratislava, 1. 8. 2017|

Konferenciu Tepny domu podporujú významní partneri

Konferencia Tepny domu, ktorá sa uskutoční 11. - 12. septembra 2017 v Brne, získala významného hlavného partnera. Je ním Československá obchodní banka, ktorá má najväčšie skúsenosti s obsluhou bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a detailne pozná finančné potreby týchto subjektov.

Čítať celý článok...

Ponuka služieb


Občianske združenie Pre náš dom svojim úsilím ponúka východisko pre spoločné riešenie problémov v oblasti správy a údržby bytových a rodinných domov, ich  rekonštrukcii a revitalizácii. Pomáhame vám zorientovať sa nielen v legislatíve, v možnostiach financovania, v nových technológiách a materiáloch, ale aj v ďalších odborných témach súvisiacich s bytovou problematikou.

Služby:

Domová internetová nástenka

Termovízne meranie

Energetické poradenstvo

Preukaz energetickej náročnosti budov