Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

INFORMAČNÝ BULLETINE

Informačný bulletine Pre náš dom 02/2017

TLAČOVÉ SPRÁVY

Žiar nad Hronom 6.11.2017

Cez zimu si dajte urobiť ponuku a na jar máte energie takmer zadarmo

Kto by chcel získať finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam, určených na poukážky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), pre inštaláciu zariadení na využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie), musí si počkať na prvý polrok 2018. Posledné, 17. kolo v tomto roku, s rezervovanými 1,25 mil. eur pre zariadenia vyrábajúce teplo, sa konalo 17. októbra 2017 o 15.00 hod. a tradične trvalo iba niekoľko minút.

Celý článok

Ponuka služieb


Občianske združenie Pre náš dom svojim úsilím ponúka východisko pre spoločné riešenie problémov v oblasti správy a údržby bytových a rodinných domov, ich  rekonštrukcii a revitalizácii. Pomáhame vám zorientovať sa nielen v legislatíve, v možnostiach financovania, v nových technológiách a materiáloch, ale aj v ďalších odborných témach súvisiacich s bytovou problematikou.

Služby:

Domová internetová nástenka

Termovízne meranie

Energetické poradenstvo

Preukaz energetickej náročnosti budov