Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Preukaz energetickej náročnosti budovy

 


Povinnosť vystavenia Preukazu energetickej náročnosti budov si všimol už snáď každý. Prečo však je tento preukaz potrebný a čo vám prezradí?

Energetický certifikát posudzuje existujúce energetické hospodárstvo budovy. Na základe zistenia energetickej náročnosti sa budovy zatrieďujú na stupnicu od A po G. Objekt sa hodnotí z hľadiska potreby nie len energie potrebnej na vykurovanie ale aj potreby energie na ohrev teplej vody a energie na vzduchotechnické zariadenia a klimatizáciu. taktiež sa berie ohľad na energiu na zabudovanú elektroinštaláciu a umelé osvetlenie.

Možno sa pýtate, prečo je energetický certifikát potrebný. Hlavným dôvodom je znižovanie energetickej náročnosti budov. Je to podobné ako s elektronickými zariadeniami, ktoré majú svoje energetické štítky, takto by mali byť označené všetky novopostavené budovy alebo budovy, ktoré prejdú rozsiahlou rekonštrukciou a majú rozlohu väčšiu ako 1500 metrov štvrcových.

Ďalším dôvodom, prečo ho musí vaša budova mať vyplýva z legislatívnej povinnosti. Konkrétne ide o požiadavku vykonania energetického certifikátu na základe zákona č. 555/2005 Z.z. a doplnení v znení zákona č. 300/2012 Z.z., ktorý túto povinnosť ukladá od 1.1.2008. V súčasnosti vykonávacou vyhláškou energetickej certifikácie je vyhláška MDVRR č. 364/2012 Z.z., ktorá je platná od 01.01.2013, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. a doplnení v znení zákona č. 300/2012 Z.z.o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred vyhláškou č. 364/2012 Z.z. boli v platnosti vyhláška č. 311/2009 Z.z. a č. 625/2006 Z.z..

Okrem toho, že nám preukaz prezradí energetickú hodnotu objektu, poskytuje nám aj ďalšie dôležité informácie. Ide predovšetkým o celkovú potrebu energie, podieľ energie z obnoviteľných zdrojov, emisie oxidu uhličitého alebo návrh opatrení pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, sumárne zhodnotenie skutočného stavu budovy, zhodnotenia potreby tepla na vykurovanie, spotreby energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, na nútené vetranie a klimatizáciu a na osvetlenie.

Nezanedbajte svoju povinnosť a nechajte si vystvaiť Preukaz energetickej náročnosti budov. Ak neviete na koho sa máte obrátiť, kontaktujte občianske združenie Pre náš dom. Zaistíme pre vás a váš dom vystavenie Preukazu energetickej náročnosti budovy.

info(zavinac)prenasdom.sk

 

 

 

 

 

 

 

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836