inzerat bd 1 20140307 1437926861

 


Správa, modernizácia a rekonštrukcia bytových domov
Efektívne, bezpečné a ekonomické bývanie pre každého

 

TLAČOVÉ SPRÁVY

Detva, 13.5.2016

Tepelno-technickú kvalitu okna ovplyvňujú jeho súčasti

Okná sa skladajú z rámu, skla a kovania. Každá z týchto súčastí má svoje tepelno-technické parametre, ktoré ovplyvňujú kvalitu celého okna a jeho celkové tepelno-technické parametre. Projektanti však často buď z opatrnosti, veď nesú zodpovednosť za to, čo navrhli, alebo z neznalosti – to je ten horší prípad, presne nešpecifikujú tepelno-technické parametre všetkých súčastí (Uw, Ug, Uf).

Celý článok

Prihláste sa na seminár PRAKTICKÁ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV


   pozvanka

 

Občianske združenie Pre náš dom v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou, správcovskou spoločnosťou DOModern, spol. s r. o. a spoločnosťou Majes a.s., si Vás dovoľuje pozvať na tretí ročník úspešného seminára, zameraného na problematiku správy budov.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

 

Termíny a miesta konaní:

08.06.2016 Trenčín
09.06.2016 Nitra
15.06.2016 Bratislava

Viac informácií v článku

 

 

Prvá stavebná sporiteľňa - Získajte od nás grant na úpravu okolia vášho bytového domu


Aj pri vašom obnovenom dome je neporiadok?

Získajte grant od PSS, a. s., na financovanie úpravy jeho okolia.

Po prerokovaní možností s Úniou miest Slovenska aj so Združením miest a obcí Slovenska sme sa rozhodli ponúknuť mestám a obciam, prípadne občianskym združeniam možnosť financovať ich zámery so zanedbanými pozemkami vo Vašom okolí. Na Slovensku pôsobí niekoľko združení, ktoré v tejto oblasti podnikajú pozitívne kroky. Každé z nich má však obmedzené finančné zdroje. Veríme, že aj náš grantový program prispeje k skrášleniu okolia našich bytoviek, alebo rodinných domov v ďalších mestách a obciach, na ktoré sa zatiaľ prostriedky neušli.

Celý článok

 

Projekt Zelená domácnostiam má zelenú


Domácnosti môžu od 1. decembra 2015 žiadať o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov. Spustenie projektu, ktorý pomôže vlastníkom rodinných a bytových domov pokryť 30 až 50 percent z nákladov na moderné zariadenia ohlásil predseda vlády SR Robert Fico počas otvorenia prvého konzultačného centra projektu Zelená domácnostiam v Banskej Bystrici.

Celý článok

 

Ako pomôcť vtákom a netopierom na budovách


dazdovnik

Pomocou hniezdnych búdok je možné podporiť populácie živočíchov ale aj nahradiť hniezdiská, ktoré zanikajú napr. rekonštrukciou budovy. Na budovách bez primeranej starostlivosti vznikali v minulosti rôzne otvory, dutiny a štrbiny, ktoré boli osídlené druhmi špecializujúcimi sa na ľudské sídla. V súčasnosti množstvo budov prechádza rekonštrukciou. Vždy je potrebné pokúsiť sa zachovať pôvodné hniezdiská či úkryty, pretože dážďovníky aj netopiere sú silne tradičné – viazané na svoje konkrétne miesto. Búdky však môžu niekedy ponúknuť štandardnejší priestor a podmienky - napr. v panelákoch, kde dažďovníky hniezdia aj v niekoľko centimetrových štrbinách. Tiež môžu vyriešiť problémy, ktoré spôsobovalo pôvodné hniezdo, presunom hniezdiska na vhodné miesto na budove. Možností je viacero, prispieť môže každý.

 Elektronický magazín: Žijú s nami

 

Celý článok

 

NOVÉ nariadenie vlády o uvádzaní výťahov na trh


Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy.

Do platnosti od 20. apríla 2016 prichádza Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu.

Aký dopad bude mať nariadenie vlády na prevádzkovateľov výťahov (prevádzkovateľ = vlastníci bytov), sa dozviete na seminároch, ktoré sme si pre vás pripravili v najbližsích mesiacoch. Sledujte naše stránky a nič dôležité vám neujde.

kozm 03

 

Zákon o správcoch


Od 1.1.2016 nadobudne účinnosť Predpis č. 246/2015 Z. z. Ide o nový zákon o správcoch bytových domov.

Zákon pripravilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s cieľom zvýšenia kvality výkonu správy prostredníctvom ustanovenia viacerých podmienok vrátane odbornej spôsobilosti pre správcov bytových domov.

Bližšie informácie budeme poskytovať na už pripravovaných seminároch „Bezpečný domov“ v roku 2016. Nezabudnite sledovať naše stránky a nič vám neujde.

Predpis č. 246/2015 Z. z. Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Prečítajte si názor na Zákon o správcoch v našom
ELEKTRONICKOM MAGAZÍNE