Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Pozvánka na štvrtý ročník konferencie Tepny domu

Konferencia Tepny domu prebehne
26. – 27. marca 2020 v Brně,
v Kongresovom centre, Hlinky 35.  

Táto konferencia je venovaná technickým zariadeniam budov – TZB z pohľadu ich bezpečnosti, problematiky technických rozvodov, zdrojov tepla a teplej vody, opatrení súvisiacich so zmenami počasia, ale tiež trendov vývoja štandardu bývania v stredne a dlhodobom časovom horizonte.

I na základe nedávnych nešťastných požiarov v bytových domoch je požiarna ochrana a bezpečnosť stále aktuálnou témou, na ktorú prednesie prednášku Kpt. Ing. Luděk Vrána, odd. stavebnej prevencie HZS JMK, Požiarna bezpečnosť v budovách.

Ďalšie prednášky prednesú:

-  Prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., STU Bratislava na tému Štandard z pohľadu bývania.

-  Mgr. Pavel Zahradníček, PhD. z ČHMU na tému Dopady prírodných zmien na kvalitu bývania.

-   Ing. Jakub Adamec z Karlovy Univerzity na tému Udržateľný štandard bývania,

-   Ing. Jiří Zerzaň z Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu na tému Meranie a regulácia energiív bytovom dome.

-   JUDr. Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra na tému Bezpečná lokalita,

 -  a ďalší prední odborníci na komunikovanú problematiku.

Vo dvoch dňoch prebehnú
3 prednáškové bloky
venované témam:

 Technické zariadenie budov – problematika rozvodov z pohľadu udržateľnosti,

Bezpečnosť bytového domu – technické riešenia a ľudský prístup,

Udržateľný štandard bývania – súčasnosť, blízka a vzdialená budúcnosť bytových a nebytových budov.

Podrobný program

Záštitu nad konferenciou prevzali:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Jihomoravský kraj, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Aktuálne informácie o tohtoročnej konferencii včítane podrobného programu nájdete na www.tepny-domu.eu . Ako prebiehali minulé ročníky, môžete vidieť vo videu, alebo vo fotoreportáži.

Registračný formulár nájdete >> tu.

 

Posledná úprava (Pondelok, 02 Marec 2020 14:03)

 

Základné pojmy v poisťovníctve

Strácate sa v pojmoch, na ktoré narážate pri hľadaní toho správneho poistenia, alebo s ktorými sa stretávate v poistných zmluvách? Pripravili sme pre Vás slovník pojmov v poisťovníctve, ktorý vám pomôže sa v používanej terminológii zorientovať.

Posledná úprava (Streda, 24 Apríl 2019 11:59)

Poistný slovník

 

Nové povinnosti stanovené novelou EED (energetická účinnosť)

V roku 2012 vydal Európsky parlament a Rada pod číslom 2012/27/EU Smernicu o energetickej účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). Táto smernica vytýčila ciele v úsporách energie do roku 2020 v rámci EÚ, pričom nosnou myšlienkou bolo dosiahnutie kľúčových environmentálnych cieľov. Pri priebežnom preskúmaní bolo zistené, že sa jedná o cestu správnym smerom a s ohľadom na blížiaci sa cieľový rok 2020 boli kľúčové ciele aktualizované pre ďalšie obdobie do roku 2030. Preto bola zhora uvedená  Smernica dňom 21. 12. 2018 aktualizovaná, a to dokumentom, ktorý sa nazýva: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 zo dňa 11. 12. 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EU o energetickej účinnosti.

Posledná úprava (Streda, 24 Apríl 2019 11:43)

Viac o novele EED

 

S fotovoltaickou elektrárňou ušetríte

V poslednej dobe sme u vlastníkov bytových domov zaznamenali zvýšený záujem o fotovoltaické eletrárne. So zvýšenou spotrebou elektrickej energie (klimatizácia, rekuperácia, nabíjanie elektrobicyklov či elektromobilov) logicky rastie aj záujem o vlastný zdroj. Bytové domy sú ovšem špecifické spôsobom vlastníctva a rozvodom elektrickej energie.

Posledná úprava (Pondelok, 06 Máj 2019 07:51)

Viac o fotovoltaické eletrárne

 

Televízny kanál pre vaše kvalitné bývanie


Viete ako pripraviť bytový dom na zimu? Ako prebieha meranie a následné rozúčtovanie tepla a teplej vody vo vašom dome? Pokiaľ si kladiete rovnaké otázky, staňte sa odberateľom televízneho kanálu Pre náš dom TV a poskytneme vám odpovede.

tv kanal_pnd

 Orientovať sa v záplave informácií je čím ďalej, tým zložitejšie. Veľakrát sa stáva, že napísaný postup nie je zrozumiteľný a je príliš zdĺhavý, nezaujme našu pozornosť, a tak je pre nás jednoduchšie konzumovať informácie pasívne než aktívne vyhľadať a čítať. Pomocou Youtube kanálu k vám dostaneme jednoduchšie viac informácií s témami, ktoré sú zložité na vysvetlenie. A tak sme sa rozhodli a v apríli spustili nový komunikačný spôsob a to televízny kanál Pre náš dom TV.

Čítať celý článok...

 

Ako ochrániť obydlia pred požiarom?

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tak znie staré porekadlo. Ako docieliť, aby zostal iba naším služobníkom? Základom je prevencia a ochrana pred požiarom, lebo požiar v domácnosti môže vzniknúť z rôznych, často banálnych, dôvodov. Na čo si dávať doma pozor, aby nedošlo k nechcenému požiaru?

Posledná úprava (Streda, 05 Jún 2019 08:24)

Ako ochrániť obydlia pred požiarom?

 

Ako šetriť vodu v domácnosti?

Šetriť vodu sa dá viacerými spôsobmi, ktoré sa dajú navzájom kombinovať či dopĺňať. Okrem technických riešení pomocou systému recyklácie sivej či dažďovej vody, existujú aj drobné úpravy priamo v domácnosti, ktoré ušetria nemalé peniaze.

Ako šetriť vodu?

 

Ako znížiť náklady na vodné a stočné?

Nadmerný odber vody, nedostatok zrážok a nevhodné hospodárenie s pôdou spôsobujú stále väčší nedostatok vody na Slovensku. Svetová zdravotnícka organizácia predpovedá, že v roku 2025 bude polovica svetovej populácie postihnutá nedostatkom pitnej vody. V slovenských domácnostiach sa pritom štvrtina pitnej vody používa zbytočne na splachovanie či polievanie zelene v okolí domu, pričom k týmto účelom je možné rovnako efektívne využívať aj vodu, ktorá je mierne znečistená.Riešením je recyklácia sivej či dažďovej vody. Zrecyklovaná pitná, ako aj odpadná voda, je tak ďalšou možnou položkou v nákladoch obytných budov, na ktorej sa dá ušetriť.

Nižšie náklady na vodné a stočné

 

PRIDRUŽENÉ ČLENSTVO PND V ROKU 2019

Pre rok 2019 sme pripravili pre našich divákov, poslucháčov, či čitateľov ponuku pridruženého členstva v občianskom združení PND na skúšku. Čo to znamená?  

Zo strany PND

1. Poskytnutie bezplatného poradenstva (telefonické, e-mailom) súvisiaceho s

 •  medziľudskými vzťahmi v dome
 •  prípravou a organizáciou členských schôdzí vrátane nadväzujúcich činností smerom k registri spoločenstiev
 •  zabezpečením pohľadávok za vlastníkmi
 •  ekonomikou domu
 •  technickým poradenstvom
 • účasťou na diskusnom bloku po skončení seminára projektu Bezpečný domov 

2. Poskytnutie zvýhodnených cien na platené služby poskytované PND. Jedná sa najmä o

 •  odborné semináre Praktická správa domu
 •  konferenciu Ostrovy života 2019
 •  termovízne meranie
 •  tvorbu a prevádzku webových stránok

 

Posledná úprava (Pondelok, 14 Január 2019 14:14)

Čítať celý článok...

 

7 tipov ako môžete šetriť energiou


 HOSPODÁRNEJŠIE ZAOBCHÁDZANIE S TEPELNOU ENERGOU A VODOU

teplo-topeni-clone 1-clone_dotyk-640

 1. Keď zatiahnete po zotmení závesyzáclony, nechajte vykurovacie telesá voľne prístupné. Dlhé závesy, záclony a nábytky, ktoré sa nachádzajú pred vykurovacími telesami, zabraňujú odovzdávaniu tepla do miestnosti. Následok: zvýšenie spotreby energie o 10% až 20%.

Čítať celý článok...

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836