Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Pozvánka na Konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů

 

V návaznosti na dlouhodobou spolupráci s www portálem tzb-info zveme všechny na 6. ročník

Konference
Rekonstrukce a provoz bytových domů

Motto:
Ceny a změny na energetickém trhu zvyšují požadavky na úspory

DATUM KONÁNÍ

Úterý 1. listopadu 2022

8:30 - 16:00 hod

MÍSTO KONÁNÍ

Masarykova kolej, ČVUT

Praha, Praha 6 - Dejvice

PŘIHLÁŠKA 
NA KONFERENCI

Hlavní témata:

 • Energetická inventura v bytových domech, nástroje vnitřního monitoringu
 • Předprojektová příprava a finanční nástroje pro opatření energetických úspor v bytových domech
 • Ceny tarifů a zastropování cen energií, aktuální informace
 • Jaké možnosti mají SVJ, BD a jednotlivci v úsporách na vytápění vzhledem k rostoucím cenám energie na vytápění
 • Úspory na teplé vodě v bytových domech
 • Kde jsou meze setření při snaze o úspory na vytápění v bytových domech
 • Hybridní kotelny s plynovými kotli a tepelnými čerpadly
 • Komunitní energetika a fotovoltaika – jaký je stav právního prostředí?
 • Jak používat termostatické ventily
 • Možnosti úspor se zdroji na zemní plyn, centrálními i lokálními

Přednášející

Prof. Ing. Jiří Bašta, CSc., Ústav techniky prostředí ČVUT v Praze
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně
Ing. Břetislav Klíma
Ing. Renata Straková, energetická specialistka
Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info
Mgr. Jiří Zilvar, vedoucí redaktor oboru energetika na TZB-info
a další.

Akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA, CTI ČR a SEI.

Garant konference: Ing. Renata Straková, Ing. Petr Bohuslávek | Organizační garant: Ing. Hana Marková, tel.: +420 733 785 891, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. "

Posledná úprava (Utorok, 11 Október 2022 18:34)

 

Ako ochrániť obydlia pred požiarom?

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tak znie staré porekadlo. Ako docieliť, aby zostal iba naším služobníkom? Základom je prevencia a ochrana pred požiarom, lebo požiar v domácnosti môže vzniknúť z rôznych, často banálnych, dôvodov. Na čo si dávať doma pozor, aby nedošlo k nechcenému požiaru?

Posledná úprava (Streda, 05 Jún 2019 08:24)

Ako ochrániť obydlia pred požiarom?

 

Ako šetriť vodu v domácnosti?

Šetriť vodu sa dá viacerými spôsobmi, ktoré sa dajú navzájom kombinovať či dopĺňať. Okrem technických riešení pomocou systému recyklácie sivej či dažďovej vody, existujú aj drobné úpravy priamo v domácnosti, ktoré ušetria nemalé peniaze.

Ako šetriť vodu?

 

Ako znížiť náklady na vodné a stočné?

Nadmerný odber vody, nedostatok zrážok a nevhodné hospodárenie s pôdou spôsobujú stále väčší nedostatok vody na Slovensku. Svetová zdravotnícka organizácia predpovedá, že v roku 2025 bude polovica svetovej populácie postihnutá nedostatkom pitnej vody. V slovenských domácnostiach sa pritom štvrtina pitnej vody používa zbytočne na splachovanie či polievanie zelene v okolí domu, pričom k týmto účelom je možné rovnako efektívne využívať aj vodu, ktorá je mierne znečistená.Riešením je recyklácia sivej či dažďovej vody. Zrecyklovaná pitná, ako aj odpadná voda, je tak ďalšou možnou položkou v nákladoch obytných budov, na ktorej sa dá ušetriť.

Nižšie náklady na vodné a stočné

 

PRIDRUŽENÉ ČLENSTVO PND V ROKU 2019

Pre rok 2019 sme pripravili pre našich divákov, poslucháčov, či čitateľov ponuku pridruženého členstva v občianskom združení PND na skúšku. Čo to znamená?  

Zo strany PND

1. Poskytnutie bezplatného poradenstva (telefonické, e-mailom) súvisiaceho s

 •  medziľudskými vzťahmi v dome
 •  prípravou a organizáciou členských schôdzí vrátane nadväzujúcich činností smerom k registri spoločenstiev
 •  zabezpečením pohľadávok za vlastníkmi
 •  ekonomikou domu
 •  technickým poradenstvom
 • účasťou na diskusnom bloku po skončení seminára projektu Bezpečný domov 

2. Poskytnutie zvýhodnených cien na platené služby poskytované PND. Jedná sa najmä o

 •  odborné semináre Praktická správa domu
 •  konferenciu Ostrovy života 2019
 •  termovízne meranie
 •  tvorbu a prevádzku webových stránok

 

Posledná úprava (Pondelok, 14 Január 2019 14:14)

Čítať celý článok...

 

Pozvánka na štvrtý ročník konferencie Tepny domu

Konferencia Tepny domu prebehne
26. – 27. marca 2020 v Brně,
v Kongresovom centre, Hlinky 35.  

Táto konferencia je venovaná technickým zariadeniam budov – TZB z pohľadu ich bezpečnosti, problematiky technických rozvodov, zdrojov tepla a teplej vody, opatrení súvisiacich so zmenami počasia, ale tiež trendov vývoja štandardu bývania v stredne a dlhodobom časovom horizonte.

I na základe nedávnych nešťastných požiarov v bytových domoch je požiarna ochrana a bezpečnosť stále aktuálnou témou, na ktorú prednesie prednášku Kpt. Ing. Luděk Vrána, odd. stavebnej prevencie HZS JMK, Požiarna bezpečnosť v budovách.

Ďalšie prednášky prednesú:

-  Prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., STU Bratislava na tému Štandard z pohľadu bývania.

-  Mgr. Pavel Zahradníček, PhD. z ČHMU na tému Dopady prírodných zmien na kvalitu bývania.

-   Ing. Jakub Adamec z Karlovy Univerzity na tému Udržateľný štandard bývania,

-   Ing. Jiří Zerzaň z Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu na tému Meranie a regulácia energiív bytovom dome.

-   JUDr. Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra na tému Bezpečná lokalita,

 -  a ďalší prední odborníci na komunikovanú problematiku.

Vo dvoch dňoch prebehnú
3 prednáškové bloky
venované témam:

 Technické zariadenie budov – problematika rozvodov z pohľadu udržateľnosti,

Bezpečnosť bytového domu – technické riešenia a ľudský prístup,

Udržateľný štandard bývania – súčasnosť, blízka a vzdialená budúcnosť bytových a nebytových budov.

Podrobný program

Záštitu nad konferenciou prevzali:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Jihomoravský kraj, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Aktuálne informácie o tohtoročnej konferencii včítane podrobného programu nájdete na www.tepny-domu.eu . Ako prebiehali minulé ročníky, môžete vidieť vo videu, alebo vo fotoreportáži.

Registračný formulár nájdete >> tu.

 

Posledná úprava (Pondelok, 02 Marec 2020 14:03)

 

Základné pojmy v poisťovníctve

Strácate sa v pojmoch, na ktoré narážate pri hľadaní toho správneho poistenia, alebo s ktorými sa stretávate v poistných zmluvách? Pripravili sme pre Vás slovník pojmov v poisťovníctve, ktorý vám pomôže sa v používanej terminológii zorientovať.

Posledná úprava (Streda, 24 Apríl 2019 11:59)

Poistný slovník

 

Nové povinnosti stanovené novelou EED (energetická účinnosť)

V roku 2012 vydal Európsky parlament a Rada pod číslom 2012/27/EU Smernicu o energetickej účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). Táto smernica vytýčila ciele v úsporách energie do roku 2020 v rámci EÚ, pričom nosnou myšlienkou bolo dosiahnutie kľúčových environmentálnych cieľov. Pri priebežnom preskúmaní bolo zistené, že sa jedná o cestu správnym smerom a s ohľadom na blížiaci sa cieľový rok 2020 boli kľúčové ciele aktualizované pre ďalšie obdobie do roku 2030. Preto bola zhora uvedená  Smernica dňom 21. 12. 2018 aktualizovaná, a to dokumentom, ktorý sa nazýva: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 zo dňa 11. 12. 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EU o energetickej účinnosti.

Posledná úprava (Streda, 24 Apríl 2019 11:43)

Viac o novele EED

 

S fotovoltaickou elektrárňou ušetríte

V poslednej dobe sme u vlastníkov bytových domov zaznamenali zvýšený záujem o fotovoltaické eletrárne. So zvýšenou spotrebou elektrickej energie (klimatizácia, rekuperácia, nabíjanie elektrobicyklov či elektromobilov) logicky rastie aj záujem o vlastný zdroj. Bytové domy sú ovšem špecifické spôsobom vlastníctva a rozvodom elektrickej energie.

Posledná úprava (Pondelok, 06 Máj 2019 07:51)

Viac o fotovoltaické eletrárne

 

Televízny kanál pre vaše kvalitné bývanie


Viete ako pripraviť bytový dom na zimu? Ako prebieha meranie a následné rozúčtovanie tepla a teplej vody vo vašom dome? Pokiaľ si kladiete rovnaké otázky, staňte sa odberateľom televízneho kanálu Pre náš dom TV a poskytneme vám odpovede.

tv kanal_pnd

 Orientovať sa v záplave informácií je čím ďalej, tým zložitejšie. Veľakrát sa stáva, že napísaný postup nie je zrozumiteľný a je príliš zdĺhavý, nezaujme našu pozornosť, a tak je pre nás jednoduchšie konzumovať informácie pasívne než aktívne vyhľadať a čítať. Pomocou Youtube kanálu k vám dostaneme jednoduchšie viac informácií s témami, ktoré sú zložité na vysvetlenie. A tak sme sa rozhodli a v apríli spustili nový komunikačný spôsob a to televízny kanál Pre náš dom TV.

Čítať celý článok...

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836