Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

TLAČOVÉ SPRÁVY

Bratislava, 22.9.2017|

Medzinárodná konferencia Tepny domu ponúkla účastníkom širokú paletu tém súvisiacich s technickým zariadením budov, obrazne povedané so všetkými tepnami našich domovov. Dvojdennú konferenciu, ktorá sa konala v Brne v dňoch 11. - 12. septembra 2017, navštívilo 150 záujemcov z radov správcovských organizácií, štátnej správy, miest a obcí a tiež zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov a bytových družstiev, naprieč Českou a Slovenskou republikou.

Celý článok

Semináre Bezpečný domov pokračujú aj na jeseň roku 2017


Prinášajú informácie každému, kto chce žiť ekonomicky, bezpečne a moderne.

Sú určené pre všetkých, ktorí žijú v bytovom dome a nie sú ľahostajní, v akom stave je ich dom. Môžete sa zaregistrovať ihneď, nakoľko je seminár pre registrovaných účastníkov bezplatný.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

bdsk 2017_obrazok

Názvy a miesta seminárov Bezpečný domov:

09. 10. 2017 - Lučenec
10. 10. 2017 - Banská Bystrica
11. 10. 2017 - Prievidza
12. 10. 2017 - Žilina
24. 10. 2017 - Humenné
25. 10. 2017 - Košice
26. 10. 2017 - Prešov
07. 11. 2017 - Bratislava

Tešíme sa na Vás!

 

Predseda vlády SR podporuje Konferenciu "Tepny domu 2017"


Predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico sa rozhodol podporiť Medzinárodnú konferenciu Tepny domu 2017 prostredníctvom záštity nad konferenciou.

„Vážený pán predseda, ďakujem Vám za dôveru, s ktorou ste sa na mňa obrátili a požiadali ma o prevzatie záštity nad odbornou konferenciou s názvom „Tepny domu 2017“. Záštitu nad uvedeným podujatím rád preberiem.“ Róbert Fico

urad vlady_sr-1030x357

 

Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch


Zdá sa Vám rozpočítavanie množstva dodaného tepla a teplej vody v bytovom dome zložité a neprehľadné? Poradíme Vám, ako sa v tejto problematike zorientovať.

Čo komplikuje rozpočítavanie nákladov na teplo za byt

 Platby za teplo na vykurovanie a prípravu teplú vodu tvoria v bytových domoch podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov. Zvyčajne je to viac ako tretina, niekedy až polovica z mesačných zálohových platieb. Väčšine obyvateľov bytov samozrejme záleží na tom, aby platili len za množstvo, ktoré odoberú členovia konkrétnej domácnosti. Spotreba tepla na vykurovanie v jednotlivých bytoch však nie je jednoducho merateľná.

Celý článok

 

Vyhlásenie súťaže Dedina roka


dedina rokaSlovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Celý článok

 

Správcovia bytových domov, čas máte už len do konca roka


Dňa 22. septembra 2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený vládny návrh nového zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správcoch bytových domov“), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Už je to teda viac ako rok, čo aplikačná prax poukázala na niektoré skutočnosti, ktoré je potrebné v prípade existujúcich podmienok brať do úvahy a pracovať s nimi.

mdv logo

Celý článok

 

Prihláste sa na semináre


Druhé kolo semnárov Bezpečný domov, pokračuje 24.októbra v Humennom cez Košice a končí 26. októbra v Prešove. Preto sa neváhajte registrovať. Podrobný program nájdete pri jednotlivých miestach konania.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

erb mesta_humenne_01

24.10.2017 Humenné
Viac o seminári


 logo ke_vertikalne_inverzne

25.10.2017 Košice
Viac o seminári


 erb presov

26.10.2017 Prešov
Viac o seminári


 

logo ba

7.11.2017
Viac o seminári

 

Konferencia Tepny domu 2017 už klope na dvere


3. ročník Medzinárodnej konferencie sa uskutoční až za mesiac, ale prihlásiť sa môžete už teraz a zabezpečiť si tak miesto na tejto jedinečnej udalosti, ktorá sa venuje problematike TZB na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií nájdete na stránkach www.tepny-domu.eu/sk alebo v špeciálnom vydaní elektronického magazínu, ktorý je špeciálne venovaný Konferencii Tepny domu 2017.

Srdečne Vás pozývame

videopozvanka-td17

 

Podpora zatepľovania rodinných domov


Spotreba energií v bytových budovách tvorí významný podiel v rámci celkovej energetickej spotreby. Záujmom štátu je preto rôznymi opatreniami prispieť k znižovaniu tohto podielu.

Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 je na Slovensku asi  800-tisíc obývaných rodinných domov. Z toho bolo doteraz obnovených 35 %. (Podľa Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, schválenej vládou SR v roku 2014).

mdv logo

Celý článok

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypisuje


20. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2017

 Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.

Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2017.

Celý článok

 

Do práce na bicykli


Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

peter-sagan-1 male

Celý článok