Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Články

Pozvánka na štvrtý ročník konferencie Tepny domu

Konferencia Tepny domu prebehne
26. – 27. marca 2020 v Brně,
v Kongresovom centre, Hlinky 35.  

Táto konferencia je venovaná technickým zariadeniam budov – TZB z pohľadu ich bezpečnosti, problematiky technických rozvodov, zdrojov tepla a teplej vody, opatrení súvisiacich so zmenami počasia, ale tiež trendov vývoja štandardu bývania v stredne a dlhodobom časovom horizonte.

I na základe nedávnych nešťastných požiarov v bytových domoch je požiarna ochrana a bezpečnosť stále aktuálnou témou, na ktorú prednesie prednášku Kpt. Ing. Luděk Vrána, odd. stavebnej prevencie HZS JMK, Požiarna bezpečnosť v budovách.

Ďalšie prednášky prednesú:

-  Prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., STU Bratislava na tému Štandard z pohľadu bývania.

-  Mgr. Pavel Zahradníček, PhD. z ČHMU na tému Dopady prírodných zmien na kvalitu bývania.

-   Ing. Jakub Adamec z Karlovy Univerzity na tému Udržateľný štandard bývania,

-   Ing. Jiří Zerzaň z Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu na tému Meranie a regulácia energiív bytovom dome.

-   JUDr. Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra na tému Bezpečná lokalita,

 -  a ďalší prední odborníci na komunikovanú problematiku.

Vo dvoch dňoch prebehnú
3 prednáškové bloky
venované témam:

 Technické zariadenie budov – problematika rozvodov z pohľadu udržateľnosti,

Bezpečnosť bytového domu – technické riešenia a ľudský prístup,

Udržateľný štandard bývania – súčasnosť, blízka a vzdialená budúcnosť bytových a nebytových budov.

Podrobný program

Záštitu nad konferenciou prevzali:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Jihomoravský kraj, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Aktuálne informácie o tohtoročnej konferencii včítane podrobného programu nájdete na www.tepny-domu.eu . Ako prebiehali minulé ročníky, môžete vidieť vo videu, alebo vo fotoreportáži.

Registračný formulár nájdete >> tu.

 

Posledná úprava (Pondelok, 02 Marec 2020 14:03)

 

Ako ochrániť obydlia pred požiarom?

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tak znie staré porekadlo. Ako docieliť, aby zostal iba naším služobníkom? Základom je prevencia a ochrana pred požiarom, lebo požiar v domácnosti môže vzniknúť z rôznych, často banálnych, dôvodov. Na čo si dávať doma pozor, aby nedošlo k nechcenému požiaru?

Posledná úprava (Streda, 05 Jún 2019 08:24)

Ako ochrániť obydlia pred požiarom?

 

Základné pojmy v poisťovníctve

Strácate sa v pojmoch, na ktoré narážate pri hľadaní toho správneho poistenia, alebo s ktorými sa stretávate v poistných zmluvách? Pripravili sme pre Vás slovník pojmov v poisťovníctve, ktorý vám pomôže sa v používanej terminológii zorientovať.

Posledná úprava (Streda, 24 Apríl 2019 11:59)

Poistný slovník

 

Nové povinnosti stanovené novelou EED (energetická účinnosť)

V roku 2012 vydal Európsky parlament a Rada pod číslom 2012/27/EU Smernicu o energetickej účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). Táto smernica vytýčila ciele v úsporách energie do roku 2020 v rámci EÚ, pričom nosnou myšlienkou bolo dosiahnutie kľúčových environmentálnych cieľov. Pri priebežnom preskúmaní bolo zistené, že sa jedná o cestu správnym smerom a s ohľadom na blížiaci sa cieľový rok 2020 boli kľúčové ciele aktualizované pre ďalšie obdobie do roku 2030. Preto bola zhora uvedená  Smernica dňom 21. 12. 2018 aktualizovaná, a to dokumentom, ktorý sa nazýva: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 zo dňa 11. 12. 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EU o energetickej účinnosti.

Posledná úprava (Streda, 24 Apríl 2019 11:43)

Viac o novele EED

 
Viac článkov...
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836