Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

BRATISLAVA 7.11.2017

logo ba7.11.2017 TECHNOPOL
Kutlíkova 17, Bratislava
9.00 - 14.00, registrácia od 8.30 hod

Účasť a občerstvenie pre registrovaných účastníkov zdarma

POZVÁNKA (pdf)

Seminár je realizovaný pod záštitou mesta Bratislava


Registrácia

Pre účasť je potrebná registrácia, a to jedným z uvedených spôsobov:

Prihlášky je možné zasielať priebežne, najneskôr však jeden deň pred začiatkom konkrétneho seminára

Čo povedali účastníci na uplynulých seminároch? Pozrite sa na videu ich reakcie


Program

REGISTRÁCIA 8.30 - 9.00
I. BLOK 9:00 - 11:00
Privítanie a predstavenie združenia
Ing. Petr Němec, Pre náš dom, o. z.
Výhodnosť uplatnenia tepelnej izolácie z EPS pri zatepľovaní bytových domov
Branislav Paulovič, SGCP, s.r.o, divízia ISOVER
Hygiena bytového domu
Ing. Petr Němec, Pre náš dom, o. z.
Obnova starších zateplených fasád
Baumit, spol. s r. o.
REVITAL SYSTÉM - Lodžia pre každý dom a byt
Ing. Peter Jandzik, REVITALSTAV SK s.r.o.
Komplexná obnova konštrukcie zábradlia dodatočné riešenie horného zasklednia
Ing. Petr Němec, Alumistr SE

Chcete bývať v peknom dome s nízkym nájomným?

Ing. Róbert Keleši, MONTY Pro, spol. s r.o

 

 

PRESTÁVKA 11.00 - 11.30
II. BLOK 11.30 - 14.00
Štruktúrovaná analýza nedoplatkov vlastníkov bytov a možnosti ich komplexného zníženia
Mgr. Silvia Valichnáčová, FINLEGAL services, spol. s r.o.
Termovízna diagnostika bytového domu
Ing. Petr Němec, Pre náš dom, o.z.

Výmena vnútorných rozvodov vody a kanalizácie
Ing. Radovan Marcin, REHAU, s.r.o.
Rozpočítavanie nákladov na teplo a TÚV
Ing. Jozef Bojkovský, Techem spol. s r.o.
Pragmatické riešenia konfrliktov v susedských vzťahoch
Mgr. Silvia Valichnáčová, FINLEGAL services, spol. s r.o.
Bezpečný dom
Ing. Petr Němec, Beta Control SK, s.r.o.
Záver
Ing. Petr Němec, Pre náš dom, o. z.

Zmena termínu a miesta konania realizátorom vyhradená.

Tešíme sa na Vás!

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836