Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

INFORMAČNÝ BULLETINE

Informačný bulletine Pre náš dom 02/2017

TLAČOVÉ SPRÁVY

Žiar nad Hronom 6.11.2017

Cez zimu si dajte urobiť ponuku a na jar máte energie takmer zadarmo

Kto by chcel získať finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam, určených na poukážky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), pre inštaláciu zariadení na využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie), musí si počkať na prvý polrok 2018. Posledné, 17. kolo v tomto roku, s rezervovanými 1,25 mil. eur pre zariadenia vyrábajúce teplo, sa konalo 17. októbra 2017 o 15.00 hod. a tradične trvalo iba niekoľko minút.

Celý článok

Chcete bývať v peknom dome s nízkym nájomným?


Bývať v peknom dome s nízkym nájomným a milými susedmi je dozaista ideálom väčšiny obyvateľov bytových domov.  Je to dosiahnuteľné, avšak je potrebné vynaložiť systematické úsilie.
Kľúčovou je správna kultúra spoločného bývania.

stavbar

1.    Vytvorenie spoločného cieľa

Predseda spoločenstva alebo zástupca vlastníkov bytov túto kultúru vytvára. Spoločenstvu vlastníkov potrebuje predstaviť spoločný cieľ spoluvlastníctva.
Najčastejšie sú to tieto ciele:
a.    Mať nízke nájomné a bývať v peknom dome
Spoločenstvo vlastníkov v čase naplánuje pravidelné investície do obnovy bytového domu. Vtedy sa náklad na nájomné dočasne zvýši do doby, kým splatí úver za obnovu. V konečnom dôsledku však býva v peknom dome, kde náklady na bývanie sú nízke, čo sa odzrkadlí na nájomnom.
b.    Mať minimálne nájomné
V tejto možnosti vlastník platí minimálne nájomné plus všetky náklady na opravy, ktoré sú nevyhnutné. V čase budú náklady na údržbu a tým aj nájomné rásť.

Kompromis medzi týmito možnosťami neodporúčame, pretože pri nekoncepčných riešeniach sa zvyšujú náklady, ale zvyšuje sa aj nespokojnosť s výsledkami.
 

2.    Rozdiel kultúry spoločného vlastníctva a bežného života

Rozdiel oproti bežnému spôsobu riadenia je v tom, že sa môžu realizovať len rozhodnutia, na ktorých sa dohodne väčšina. A preto je potrebné dať si záležať na vytvorení konsenzu. Vzniká tak, že sa zistia rozhodujúce informácie a tie sa prediskutujú, aby mal každý pocit, že môže nájsť spoločné riešenie.
 
Kultúra spoluvlastníctva v bytovom dome, postavená na vzore firmy, kde jeden vodca rozhoduje a ostatní sa musia prispôsobiť, sa neosvedčila. Pri  spoluvlastníctve bytového domu má každý právo povedať svoj názor a z diskusie sa potom musí nájsť konsenzus.
Dobré strategické rozhodnutie sa zrodí na základe všetkých rozhodujúcich informácií a zvážení alternatív. Vlastníci bytov sú vo vzťahu, ktorý je možno budovať len v dôvere. Keď chýbajú informácie, vzrastá nedôvera.

3.    Budovanie kultúry spoluvlastníctva na chôdzach

Príprava a priebeh schôdze vlastníkov bytov má vplyv na atmosféru diskusie, preto odporúčame:

1.    Vytvoriť prostredie (možnosť posedenia, občerstvenia)
2.    Zverejniť program s predpokladanou dĺžkou stretnutia
3.    Na dôležité rozhodnutie dať priestor na nasledujúcej schôdzi
4.    Viesť v zrozumiteľnej reči
5.    Predostrieť všetky možnosti riešenia
6.    Povedať rozhodujúce a pravdivé informácie
7.    Reagovať na podnety od ľudí

Pre predsedu spoločenstva nastáva neľahká úloha. Má viesť dialóg na schôdzi tak, aby mal priestor každý, kto chce niečo povedať. Avšak  výsledkom má byť dohoda, s ktorou bude stotožnená väčšina zúčastnených. Vtedy vlastníci bytov budú spokojní, že boli vypočutí a boli dostatočne informovaní. Týmto sa buduje dôvera a v tejto atmosfére sa potom ľahšie príde k zhode. Nikto zo stretnutia neodchádza s pocitom, že je niečo nevypovedané, majú nedostatočné informácie, niekto sa snaží niekoho oklamať. Manipulácia vytvára problémy, nastáva strata dôvery, boj.

4.    Zaneprázdnenosť predsedu spoločenstva vlastníkov bytov

Je to dôležitá osoba so svojimi právami a povinnosťami voči štátu a hlavne voči spoluvlastníkom. Ak má všetky povinnosti robiť zodpovedne, nemá to šancu stihnúť sám. Jeho hlavným poslaním je vytváranie interných vzťahov. Ak deleguje externé úlohy na nezávislých spolupracovníkov, ktorí sa im venujú profesionálne, bude mať čas na vytváranie budovania správnej kultúry spoluvlastníctva.

Keďže väčšina z bytových domov má komplexnú obnovu za sebou, kultúru treba budovať aj pri starostlivosti o obnovený dom.
Firma Monty Pro spol. s r.o. ponúka pomoc pri komplexnej obnove a potom pri údržbe bytového domu. Na našej stránke www.zateplenie.sk nájdete potrebné informácie, alebo využite kontaktné údaje.
Téma budovania kultúry spoločného bývania nie je zatiaľ dostatočne zmapovaná. Našim cieľom je využívanie virtuálneho priestoru, pretože vnímame potrebu zdieľania informácií. Tým sa dá vyhnúť chybám pri jej vytváraní. Spoločnosť Pre náš dom ponúka pomoc pri školení predsedov spoločenstiev a zástupcov vlastníkov bytov.

Kto je spoločnosť MONTY Pro spol. s r.o.?

-    Spoločnosť bola založená v roku 2000
-    K dnešnému dňu zrealizovala obnovu 391 bytových domov
-    Vo firme pracuje 20 riadiacich pracovníkov a 150 vyškolených remeselníkov
-    Máme vlastnú zámočnícku dielňu a klampiarsku dielňu
-    Nemáme žiadne podlžnosti po lehote splatnosti
-    Firma je riadená prepracovanými procesmi a vlastní certifikáty kvality ISO 90001, ISO 14001, OHSAS 18001
-    Používame výlučne certifikované materiály a vlastníme licencie od TASÚS
-    Každoročne zavádzame nové materiály, detaily a technológie
-    obrat za minulý rok bol 4 225 000.- EUR
-    základné imanie 100 000:- EUR

Naša ponúka v rámci obnovy bytového domu:

a)    Zateplenie bytového domu
b)    Opravu balkónov a loggií  
c)    Výmenu schodiskových zasklení
d)    Výmenu okien a vstupných brán
e)    Rekonštrukciu a zateplenie striech  
f)    Vyregulovanie a meranie vykurovacích sústav
g)    Výmenu stúpačiek a ležatých rozvodov ZTI
h)    Výmenu elektroinštalácií
i)    Výmenu výťahov
j)    Rekonštrukciu vstupných a ostatných spoločných priestorov

Záver:

Jediné riešenie ako vytvoriť pekné bývanie s milými susedmi je vytvorením kultúry spoločného bývania. Ak ju dokážeme budovať spoločne, bude to hodnotnejšie a rýchlejšie ako keď sa bude snažiť každý sám. Dobrá cesta je zdieľanie spoločného virtuálneho priestoru cez Združenie Pre náš dom, kde nájdete potrebné informácie. Práve toto združenie organizuje platené semináre, ktoré sú prínosom k rozvoju kultúry spoločného bývania.


Kontakt:
Ing. Robert Keleši
konateľ
MONTY Pro spol. s r.o.
Mierová 4
82105 Bratislava
tel: 02/53635044
mobil:0903729883
email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
web: www.zateplenie.sk

montypro logo_male