Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Semináre Bezpečný domov

Predbežné termíny pre jar 2019:

9.4. Martin

10.4. Čadca

11.4. Trenčín

14.5. Liptovský Mikuláš

15.5. Dolný Kubín

16.5. Zvolen

28.5. Bratislava
Prihlásiť sa na seminár

 

INFORMAČNÝ BULLETINE

Informačný bulletine Pre náš dom 02/2017

TLAČOVÉ SPRÁVY

7. 1. 2019|
Karkulka nosí veci v košíčku, my máme chodiť s taškou z PES
Trend správať sa šetrne k životnému prostrediu neustále rastie. Do boja o podporu ŽP sa zapája nespočetné množstvo jednotlivcov, skupín i legislatívnych opatrení.

Celá TZ

Domová internetová nástenka (DIN)


Komunikačný kanál pre každý dom, každú domácnosť, každého obyvateľa

 

Dobrá informovanosť obyvateľov v dome je dôležitá nielen pre kvalitné susedské vzťahy, ale tiež patrí medzi ťažšie momenty v rámci schvaľovacích procesov, súvisiacich so správou a údržbou domu.

Tento projekt je určený pre všetkých, ktorí majú záujem skvalitňovať komunikáciu vo svojom dome.

Ponúkame Vám

 • Internetový priestor v podobe domovej nástenky
 • Jednoduchý redakčný systém
 • Ojedinelú, ľahko zapamätateľnú www adresu, tvorenú unikátnym spôsobom názvu ulica číslo mesto.
 • E-mailovú adresu a schránku pre každého obyvateľa domu, vrátane jeho vytvorenia
 • Garantovanú ochranu uložených dát a informácií
 • Minimálne náklady na ročnú prevádzku
 • Zdroj aktuálnych informácií v oblasti bývania

Naviac z hľadiska informačnej povinnosti, ktorú ukladá nový občiansky zákonník, je Internetová domová nástenka vhodným komunikačným kanálom, ktorý vám umožní včas presne a nespochybniteľne informovať spoluvlastníkov o všetkých dôležitých veciach, ktoré sú spojené s fungovaním bytového domu. Umožnia vám archivovať všetky dôležité dokumenty vzťahujúce sa k domu:

 • Zápisy zo zhromaždení
 • Stanovy SVB
 • Domový poriadok
 • Technická dokumentácia
 • Preukaz energetickej náročnosti budovy
 • Hospodárske výsledky, zmluvy s dodávateľmi energií, služieb, a i.

Ďalej tu môžete uviesť všetky dôležité kontakty – výbor SVB, zoznam vlastníkov s kontaktmi, dôležité telefónne čísla pre chod domu (polícia, RZP, hasiči, správa výťahu, ...)

Záleží len na vás, či a ako budete tento efektívny nástroj komunikácie v dome využívať.

Viac informácií nájdete na:

www.ulicacislomesto.sk

 

 
Konferencia Ostrovy života

logo oz_web

ODPORÚČAME
logo 4 20130906 1385713548

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836