Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Ako pomôcť vtákom a netopierom na budovách

Pomocou hniezdnych búdok je možné podporiť populácie živočíchov ale aj nahradiť hniezdiská, ktoré zanikajú napr. rekonštrukciou budovy. Na budovách bez primeranej starostlivosti vznikali v minulosti rôzne otvory, dutiny a štrbiny, ktoré boli osídlené druhmi špecializujúcimi sa na ľudské sídla. V súčasnosti množstvo budov prechádza rekonštrukciou. Vždy je potrebné pokúsiť sa zachovať pôvodné hniezdiská či úkryty, pretože dážďovníky aj netopiere sú silne tradičné – viazané na svoje konkrétne miesto. Búdky však môžu niekedy ponúknuť štandardnejší priestor a podmienky - napr. v panelákoch, kde dažďovníky hniezdia aj v niekoľko centimetrových štrbinách. Tiež môžu vyriešiť problémy, ktoré spôsobovalo pôvodné hniezdo, presunom hniezdiska na vhodné miesto na budove. Možností je viacero, prispieť môže každý.

Kde vyvesiť búdku pre netopiere a akú?

netopier 1

Pre raniaka hrdzavého a večernicu pestrú, ktoré u nás zimujú v štrbinách budov, sú zvlášť dôležité búdky na zimovanie. U raniaka väčšina populácie zimuje práve v bytových domoch – prevažne panelákoch. Nálezy v prírode sú vzácne – ide hlavne o mohutné staré stromy s dutinami. Tých je však málo a sú z lesov a parkov odstraňované veľmi rýchlo. Búdky na zimovanie pre raniaky hrdzavé by mali byť zapustené v zateplení alebo mať hrubú izolačnú vrstvu. Overeným typom búdky je búdka typu Maxi B z XPS polystyrénu, kde sú vhodné podmienky na prezimovanie netopierov. Obsadzované sú veľmi rýchlo a raniaky ich obľubujú. Pre menšie druhy netopierov (napr. večernica malá) je vhodná búdka Mini B, ktorá ma zmenšenú vletovú štrbinu. Tieto dva typy sa inštalujú do zateplenia a povrchovo sa upravia tak ako fasáda domu.

Na povrch fasády sa inštalujú prevažne búdky z drevobetónu, kvôli vysokej životnosti. Existuje viacero typov podobnej konštrukcie ale s rôznym dizajnom. Viaceré búdky určené prevažne na stromy je možné umiestniť aj na fasádu. Tento materiál je možné aj prevŕtať, ak potrebné ich ešte dodatočne upevniť. Pre rozmnožovacie kolónie sú navrhnuté búdky typu 1FFH, kde môžu samičky netopierov vychovávať svoje mláďatá. Všeobecne pre búdky pre netopiere platí, že by mali byť vo výške aspoň 4-5 metrov, vhodné sú južné a západné expozície. Búdky pre netopiere nezvyknú vyžadovať údržbu, trus z nich vypadáva.

Búdky pre dážďovníky

Dážďovníky ako väčšina druhov vtákov vytvárajú hniezdne páry a každý obsadzuje a bráni pred ostatnými vlastnú hniezdnu dutinu. Dutiny si nevedia vytvoriť, využívajú len existujúce praskliny v budovách, štrbiny medzi panelmi, vypadnuté mriežky vo vetracích otvoroch apod. Ojedinele aj stromové dutiny, ale tých je málo a je tu veľká konkurencia iných druhov živočíchov. Minimálne rozmery dutiny na hniezdenie sú približne 10 x 30 x 10 cm, ale je vhodné im ponúkať rozmernejšie dutiny. Búdky sú jednoduché a taktiež dážďovníky sú nenáročné a obsadzujú široké spektrum dutín v budovách. Búdky je možné umiestniť dokonca aj na parapet okna alebo na balkónové zábradlie.

Existujú aj búdky typu „brick“ („tehla“), ktoré sa zamurujú priamo do steny. Sú vyrobené z drevobetónu alebo iných pevných materiálov. Dážďovníky si nenosia veľa materiálu do hniezda a ich trus sa nehromadí v búdkach – ich búdky si teda nevyžadujú údržbu. Pre dážďovníka platí, že búdku je potrebné inštalovať viac ako 5 m nad zemou, pred búdkou má byť voľný priestor (žiadne konáre, vegetácia). Orientácia je najvhodnejšia na sever alebo východ – aby sa na poludnie neprehrievali. Búdky je vhodné vyvesovať v skupinách, lebo dážďovník rád tvorí kolónie.

budka 3budka 2

Živočíchy a obavy zo znečistenia

Často sa stretávame s obavami ľudí pred znečistením fasády živočíchmi. Možno práve kvôli holubom, u ktorých sú problémy s trusom, ľudia majú obavy pred vytvorením hniezdísk pre iné druhy vtákov. Treba ale rozlišovať jednotlivé druhy živočíchov, väčšina nijako nepoškodzuje domy a o ich prítomnosti často ani nevieme. Napr. dážďovníky tmavé si nevytvárajú hniezda na fasáde alebo oknách, nie sú schopné poškodiť polystyrén, len využívajú rôzne dutiny a štrbiny, kde si vytvoria jednoduché hniezdo a vychovávajú mláďatá. Aj na Slovensku už máme obnovené budovy s búdkami pre dážďovníky, ktoré po 5-tich rokoch vyzerajú ako nové. Tiež o netopieroch obyvatelia väčšinou nevedia, len ak je kolónia nad oknom, tak ich ľudia môžu podľa trusu nájsť. So správne navrhnutými búdkami a úkrytmi nie sú problémy do budúcna a tieto užitočné tvory môžu žiť s nami spolu aj naďalej.

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836