Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

INFORMAČNÝ BULLETINE

Informačný bulletine Pre náš dom 02/2017

TLAČOVÉ SPRÁVY

Žiar nad Hronom 6.11.2017

Cez zimu si dajte urobiť ponuku a na jar máte energie takmer zadarmo

Kto by chcel získať finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam, určených na poukážky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), pre inštaláciu zariadení na využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie), musí si počkať na prvý polrok 2018. Posledné, 17. kolo v tomto roku, s rezervovanými 1,25 mil. eur pre zariadenia vyrábajúce teplo, sa konalo 17. októbra 2017 o 15.00 hod. a tradične trvalo iba niekoľko minút.

Celý článok

Časopisy


V rámci projektu bezpečný domov vychádzajú tri formy časopisov. Medzi obľúbené periodiká patrí informačný bulletine Pre náš dom, ktorý vychádza dvakrát ročne. Tento časopis je nepredajný, získať ho môžete na sympóziu Bezpečný domov alebo vám ho zašleme poštou priamo k vám domov. Elektronický časopis e-zin Pre náš dom je elektronickou obdobou informačného bulletinu. Vychádza štvrťročne. Môžete si ho pozrieť na našich stránkach alebo vám ho zašleme e-mailom. Posledným periodikom je E-zin Pre náš dom Špeciál, ktorého každé číslo je zamerané na jednu oblasť obnovy a rekonštrukcie bytového domu. Preto môžete získať lepší prehľad v danej problematike.

    

Informačný bulletine Pre náš dom

 

      

E-zin Pre náš dom
     

 

 E-zin Pre náš dom Špeciál


 

Ak máte záujem dostávať pravidelné vydanie elektronického magazínu, prihláste na dober

ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN