Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Semináre Bezpečný domov

8.10. Humenné

9.10. Košice

10.10. Poprad

22.10. Banská Bystrica

23.10. Žilina

24.10. Trnava

30.10. Bratislava

 Prihlásenie na seminár

Tlačové správy

11. 2. 2019|

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Vzdelávacie akcie


Semináre Bezpečný domov: Inšpirácia pre váš bytový dom

Vzdelávacie semináre, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie informovanosti obyvateľov bytových domov o možnostiach obnovy bytových domov.Odborné semináre: Praktická správa bytových domov

Cieľom školenia je zoznámiť záujemcov o presnom znení zákonov, ktoré súvisia s právami a povinnosťami vlastníkov bytov a ich správcov.
Konferencia Tepny domu

Konferencia má rýdzo vzdelávací a osvetový charakter a má za cieľ prehĺbiť záujem verejnosti o stav, výhľad, spôsob a nevyhnutnosť riešenia problematiky obnovy tepien bytových domov: rozvodov pitnej vody a odvodu odpadových vôd, plynu, elektrickej energie, prevádzky výťahov, bezpečnosť a vzduchotechnika.

 

Konferencia Ostrovy života

Konferencia je zameraná na adaptáciu budov na zmeny klímy a venuje sa technickýmh riešeniam bytových i nebytových domov, ktorými možno čeliť extrémnemu počasiu spôsobenom klimatickými zmenami.

 
PND TV
Konferencia

25.-26. novembera 2019

Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836