Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

S fotovoltaickou elektrárňou ušetríte

V poslednej dobe sme u vlastníkov bytových domov zaznamenali zvýšený záujem o fotovoltaické eletrárne. So zvýšenou spotrebou elektrickej energie (klimatizácia, rekuperácia, nabíjanie elektrobicyklov či elektromobilov) logicky rastie aj záujem o vlastný zdroj. Bytové domy sú ovšem špecifické spôsobom vlastníctva a rozvodom elektrickej energie.

Elektroinštalácia je v bytovom dome rozdelená do viacerých menších okruhov. Samostatným okruhom sú tak spoločné priestory a samostatnými okruhmi sú aj jednotlivé byty. Avšak spotreba týchto jednotlivých okruhov je veľmi nízka (okolo 2-3 MWh ročne), a tak sa fotovoltaická elektráreň  pre jeden samostatný okruh neoplatí. Výnimku tvoria domy, ktoré majú napríklad podzemné parkovisko, centrálnu vzduchotechniku alebo rekuperáciu.

alt alt alt

Existuje však riešenie aj pre domy s jednotlivými nízkymi spotrebami. Ide o takzvané zlúčenie odberných miest. Zjednodušene povedané sa v bytovom dome upraví elektroinštalácia tak, že stávajúce elektromery jednotlivých okruhov sa stanú iba podružnými, a tým vznikne jeden veľký okruh so súčtom všetkých odberov. Do spoločného odberu sa nasledovne pripojí fotovoltaická elektráreň a medzi jednotlivé byty sa potom rozúčtováva iba elektrická energia odobraná od externého dodávateľa.

Ako príklad môžeme uviesť konkrétny malý bytový dom s 8 bytovými jednotkami. Jednotlivé odbery v bytoch sú priemerne 3 MWh ročne, celková spotreba domu (všetky byty + spoločné priestory) je 27,3 MWh ročne. Na takýto odber by sa už vyplatilo inštalovať fotovoltaickú elektráreň o výkone 8,4 kWp, ktorá by ročne vyrobila cca 9,2 MWh. Pri súčasnej cene 0,16 € za kWh budú majitelia šetriť asi 1472 € ročne a znížia vďaka tomu emisie CO2 o 5,5 t. Pri podobných spotrebách by pritom bytový dom o sto bytových jednotkách mohol pre vlastnú spotrebu vyrobiť 103,2 MWh.  Návratnosť je 6 – 7 rokov bez využitia štátnej dotácie.

Fotovoltaické panely sa pritom dajú jednoducho umiestniť nielen na strechu, ale tiež na fasádu, balkóny či vonkajšie žalúzie. Elektráreň bytový dom nijak nezaťaží, dá sa pohodlne uložiť na povrch striech po rekonštrukcii, inštalácia je jednoduchá, nie je nutné príliš zasahovať do stávajúceho vedenia a za určitých okolností je na túto investíciu možné čerpať dotáciu.

Autori: Pavla Pilchová, Petr Němec

Kontakt: Pre náš dom o. z., info(a)prenasdom.sk

Posledná úprava (Pondelok, 06 Máj 2019 07:51)

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836