Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Ako znížiť náklady na vodné a stočné?

Nadmerný odber vody, nedostatok zrážok a nevhodné hospodárenie s pôdou spôsobujú stále väčší nedostatok vody na Slovensku. Svetová zdravotnícka organizácia predpovedá, že v roku 2025 bude polovica svetovej populácie postihnutá nedostatkom pitnej vody. V slovenských domácnostiach sa pritom štvrtina pitnej vody používa zbytočne na splachovanie či polievanie zelene v okolí domu, pričom k týmto účelom je možné rovnako efektívne využívať aj vodu, ktorá je mierne znečistená.Riešením je recyklácia sivej či dažďovej vody. Zrecyklovaná pitná, ako aj odpadná voda, je tak ďalšou možnou položkou v nákladoch obytných budov, na ktorej sa dá ušetriť.

Čo je sivá voda a čo dažďová?

Sivá voda dostala svoje pomenovanie podľa svojho zafarbenia a zahrnuje splaškové odpadné vody neobsahujúce fekálie a moč, ktoré odtekajú z umývadiel, pračiek, vaní, spŕch či drezov. Sivú vodu nie je možné považovať a zamieňať za dažďovú vodu, aj keď i tá sa dá v budove využiť. Rozdiel spočíva v tom, že sivá voda vzniká vo vnútri budovy, zatiaľ čo dažďová voda pochádza z vonku. V tomto dochádza k častým omylom. Rozdiel je vidieť v porovnaní kvality surovej (neupravenej) sivej vody a dažďovej vody, a preto každá potrebuje úplne odlišný spôsob čistenia a úpravy, aby bolo dosiahnuté danej koncovej kvality vody.

K čomu sa dá využívať?

Rovnako ako akýkoľvek iný zdroj vody, i sivá vody môže byť čistená v takom rozsahu, aby vyhovovala požadovanému konečnému využitou. Napr. na závlahu záhrady by bolo možné používať aj surovú sivú vodu, avšak iba v prípade, že by bola využitá veľmi rýchlo (tj. podľa mnohých predpisov do 24 hodín od zachytenia). Organické zaťaženie rastlinám neškodí, naopak im môže dodávať živiny. Vo zvyšnej nevyužitej sivej vode sa však prekotne množia baktérie, čím sa táto voda veľmi rýchle stáva vodou čiernou. Sivú vodu je treba upravovať, pokiaľ ju chceme využívať na splachovanie toaliet, pranie alebo upratovanie včítane umývania áut.

Výhody recyklácie vody

Recyklácia sivej vody je dobrým spôsobom, ako efektívne hospodáriť s vodou. Dobrým príkladom z praxe je pre nás bytový dom Botanica K, ktorý sa stal prvým rezidenčným domom v Česku, v ktorom bol úspešne sprevádzkovaný systém na využitie sivých vôd. V bytovom dome bola pre splachovanie toalety nahradená pitná voda sivou vodou. Celý systém je zároveň pripravený i na variantu, kedy sivej vody z domácností nebude dostatok, napríklad kvôli špecifickému chovaniu užívateľov domu. V takom prípade sa dočerpáva zachytená dažďová voda z podzemnej nádrže. Táto potreba nastala v júli, kedy bolo v dome dočerpaných 90 litrov sivej vody. Obyvatelia domu tak môžu byť spokojný.

Za pol roku sa bytovému domu podarilo ušetriť 550 m3 pitnej vody, čo v prepočte na peniaze znamená 50 tisíc korún (necelých 2 tisíc euro) pri cene vody v 87 Kč za m3.

Kde hľadať ďalšie informácie?

Informácie o možnostiach realizácie systému recyklácie vody sivej i dažďovej budeme riešiť v rámci konferencie Ostrovy života, ktorá prebehne 25. – 26. 2. 2019 v Brne v hoteli Holiday Inn. Konferencia prinesie technické riešenia vodohospodárskej problematiky budov.

Autorka: Pavla Pilchová

Kontakt: Pre náš dom, o. z., info(a)prenasdom.sk, www.prenasdom.sk

 

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836