Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

42. týždeň 2018

15. 10. 2018|

Hodnotenie technických prostriedkov použiteľných pri závaloch a zásypoch


Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji


O kolaudačné rozhodnutie požiadate ešte pred dokončením domu


Zástupca vlastníkov. Ochranca záujmov vlastníkov alebo predĺžená ruka správcu?
Definícia pozície zástupcu vlastníkov by jednoznačne prekračovala citáciu zákona, presné definovanie pojmu „zástupca vlastníkov“ totiž neexistuje. Kompetencie zástupcu a podmienky pre výkon tejto funkcie sú v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „BZ“) definované maximálne stručne, čo v praxi spôsobuje množstvo problémov a nájsť odpoveď na riešenie týchto problémov je niekedy dosť náročné.

V nasledujúcom článku sa budeme venovať voľbe zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, otázke jeho postavenia, otázke právnej základne vzťahu medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom a medzi zástupcom vlastníkov bytov. Budem sa venovať aj právam a povinnostiam zástupcu vlastníkov, v praxi sú totiž v rozsahu od nič po všetko, kde zástupcovia podpisujú faktúry za desiatky tisíc eur bez akejkoľvek zodpovednosti alebo bez odborných vedomostí o daných prácach, či službách. Pre prípady prekročenia svojich právomoci by bolo vhodné zakotviť určité sankcie, rovnako ale aj pre prípady, ak si svoje povinnosti zástupca neplní.

Pokračovanie článku nájdete v našom Elektronickom magazíne.

Posledná úprava (Pondelok, 15 Október 2018 08:22)

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836