Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Semináre Bezpečný domov

8.10. Humenné

9.10. Košice

10.10. Spišská nová Ves

22.10. Banská Bystrica

23.10. Žilina

24.10. Trnava

30.10. Bratislava

 Prihlásenie na seminár

Tlačové správy

11. 2. 2019|

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

OSTROVY ŽIVOTA 2019

  

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

25.−26. FEBRUÁR 2019

BRNO | HOLIDAY INN, KRÍŽKOVSKÉHO 20

WWW.OSTROVY-ZIVOTA.EU _ FACEBOOK.COM/OSTROVYZIVOTA


AKO ZLEPŠIŤ SITUÁCIU V OBLASTI ZADRŽIAVANIA ZRÁŽKOVÝCH VÔD V MESTÁCH?

PRÍDITE NA INOVATÍVNU KONFERENCIU, KTORÁ PONÚKNE MOŽNOSTI RIEŠENIA VODOHOSPODÁRSKEJ SITUÁCIE V MESTÁCH.

OTÁZKY KONFERENCIE

 • Ako zadržiavať zrážkovú vodu a brániť sa suchu?
 • Ako efektívne hospodáriť s vodou v bytových domoch?
 • Ako zlepšiť vodohospodársku situáciu v mestských aglomeráciách?

PRE KOHO JE KONFERENCIA URČENÁ?

 • Bytovým domom (SV, BD)
 • Stavebným bytovým družstvám
 • Správcom bytového fondu
 • Mestám a obciam
 • Projektantom
 • Širokej verejnosti

ČO VÁS CAKÁ?

 • 15 prednášok vo dvoch dňoch
 • Ukážky praktických riešení – zadržiavania zrážkových vôd, recyklácia tzv. šedej vody, ostrovné systémy FVE, zelené strechy a i.
 • Stretnutia s odborníkmi, možnosť diskusie a konzultácií
 • Konferenčný zborník a ďalšie vzdelávacie materiály
 • Občerstvenie po celú dobu konania konferencie
 • Účasť na spoločenskom večere, vrátane slávnostného rautu a sprievodného programu

KONFERENCIU ORGANIZUJE:

Pro náš dum, z.s.

Veverí 102, Brno

www.pronasdum.cz

info(zavinac)pronasdum.czAK ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZADRŽOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD VE MESTECH

 

Záštitu nad konferenciou prevzali:

ABY SE VE MESTEC


Aby sa v meste lepšie žilo

Posledná úprava (Pondelok, 04 Február 2019 09:37)

 
PND TV
Konferencia

25.-26. novembera 2019

Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836