Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Generali Poisťovňa, a. s.

generali groupPoisťovňa Generali pôsobí na slovenskom trhu už 20 rokov. Je univerzálnym poisťovateľom poskytujúcim produkty tak životného, ako aj neživotného poistenia, či už fyzickým alebo právnickým osobám. Cieľom poisťovne je neustále monitorovať požiadavky trhu, prinášať kvalitné a inovatívne produkty a poskytovať svojim klientom prvotriedne služby, tak pri finančnom poradenstve, ako aj v prípade, že nastane poistná udalosť.

Silná poisťovňa

Patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Jesúčasťou jednej z najväčších poisťovacích skupín v strednej a vo východnej Európe – Generali CEE Holding, ktorá riadi obchodnú činnosť v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Klienti tak môžu využívať výhody vyplývajúce zo silného medzinárodného zázemia, ako aj tradície našej poisťovne v oblasti životného aj neživotného poistenia. Začiatkom roka 2015 úspešne prebehla integrácia poisťovní Genertel a Európska cestovná poisťovňa pod krídla Generali, čím sa posilnilo postavenie našej spoločnosti na trhu, stali sme lídrom na trhu cestovného poistenia a významne sme posilnili naše aktivity v priamom a internetovom predaji poistných produktov.

Prvotriedne služby a servis

V poisťovni Generali sú prvoradé služby pre klienta. Neustále zavádzame najmodernejšie systémy a staviame na profesionalite a odbornosti zamestnancov, aby sme našim klientom mohli poskytnúť maximálny komfort a prvotriedny servis – od kvalitného poistného poradenstva, cez manažment poistky, až po rýchlu likvidáciu poistných udalostí. Prostredníctvom nášho Kontaktného centra sme našim klientom k dispozícii kedykoľvek nás potrebujú. Poradíme, ako postupovať, ak nastane poistná udalosť, prípadne zorganizujeme pomoc a pomôžeme napraviť škody. Ako klientsky orientovaná spoločnosť neustále zavádzame inovatívne riešenia, ktoré uľahčia našim klientom tak bežnú komunikácia s poisťovňou (elektronická korešpondencia), ako aj hlásenie a sledovanie poistných udalostí pre produkty životného a neživotného poistenia (online hlásenie a sledovanie PU).

Kvalitné produkty

Cieľom poisťovne je neustále monitorovať požiadavky trhu a prinášať klientom kvalitné a inovatívne produkty, ktoré sa už pravidelne umiestňujú na popredných miestach v prestížnych súťažiach poisťovní a finančných inštitúcií. Klienti si u nás môžu vybrať zo širokej ponuky kvalitných produktov poistenia vozidiel, majetku, cestovného, životného a úrazového poistenia, ako aj individuálnych poistných riešení pre podnikateľov. Okrem poistenia nás baví pomáhať všade tam, kde ide o dobrú vec. Preto sme už dlhodobo stabilným partnerom kultúrnych podujatí, ako aj športových a charitatívnych projektov na Slovensku.

Vízia

Our purpose is to actively protect and enhance people’ s lives

 • Actively: Poistenie je tým, vďaka čomu zohrávame aktívnu a kľúčovú úlohu pri zlepšovaní životov ľudí.
 • Protect: Venujeme sa podstate poistenia – riadeniu a zmierňovaniu rizík jednotlivcov a inštitúcií.
 • Enhance: V Generali je naším záväzkom vytvárať hodnotu.
 • People: Intenzívne sa staráme o budúcnosť a životy našich zákazníkov a našich ľudí.
 • Lives: Ovplyvňujeme kvalitu životov ľudí, staráme sa o ich blahobyt a ochranu. Cez poradenstvo a služby pomáhame zlepšiť ich životnú úroveň z dlhodobého hľadiska.

Misia

Our mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions

 • First choice: Logický a prirodzený spôsob konania, keď ľudia reagujú na najlepšiu ponuku na trhu na základe jasných výhod a benefitov.
 • Delivering: Naším úsilím je dosiahnuť čo najlepší výkon.
 • Relevant: Predvídanie a napĺňanie reálnych ľudských potrieb a príležitostí šité na mieru na základe lokálnych potrieb a zvyklostí.
 • Accessible: V prvom rade ide o jednoduchosť riešenia, ktoré sa dá ľahko nájsť, pochopiť a využiť; je vždy dostupné a za konkurencieschopnú cenu.
 • Insurance Solutions: Naším cieľom je ponúknuť a „ušiť na mieru“ pestrú kombináciu ochrany, poradenstva a služieb.

Hodnoty

 • Našim ľuďom, klientom a partnerom sme sa na základe vzájomnej dôvery dlhodobo zaviazaní. Celá naša práca je o zlepšovaní životov našich klientov.
 • Pri plnení nášho prísľubu nás zaväzuje disciplína a integrita, pričom kladieme dôraz na dlhodobé vzťahy.
 • Našich ľudí si vážime, podporujeme rozmanitosť a investujeme do vzdelávania a rastu vytváraním transparentného, súdržného a ústretového pracovného prostredia. Rozvíjanie našich ľudí zabezpečí našej spoločnosti dlhú budúcnosť.
 • Sme hrdí na to, že patríme k celosvetovej skupine so silnými, udržateľnými a dlhotrvajúcimi vzťahmi na každom trhu, na ktorom pôsobí. Náš trh je náš domov.
 • Sme zvedaví, proaktívni, dynamickí a vždy k dispozícii. Sme ľudia s otvoreným a rozmanitým myslením, ktorí sa chcú pozerať na veci z rôznych perspektív.

Kontakt

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

www.generali.sk 
Tel.: 02/38 11 11 17
Fax: +421 2 58 57 61 00

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836