Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

TLAČOVÉ SPRÁVY

Bratislava, 1. 8. 2017|

Konferenciu Tepny domu podporujú významní partneri

Konferencia Tepny domu, ktorá sa uskutoční 11. - 12. septembra 2017 v Brne, získala významného hlavného partnera. Je ním Československá obchodní banka, ktorá má najväčšie skúsenosti s obsluhou bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a detailne pozná finančné potreby týchto subjektov.

Čítať celý článok...

Medzinárodná konferencia Tepny domu 2017


 logo bezV dňoch 11. až 12. septembra tohoto roku sa uskutoční už III. ročník medzinárodnej konferencie Tepny domu.

Minuloročná konferencia posunula latku kvality o veľký kus smerom hore, preto sme si aj tomto roku stanovili nemalé ciele.

Budeme pokračovať v témach súvisiacich s technickými zariadeniami budov, ako je problematika rozvodov pitnej vody a odpadov, výťahy, elektroinštalácie, bezpečnosť v dome a ostatné témy.

Čo chceme v tomto ročníku zmeniť?

Je to predovšetkým vytvorenie priestoru k priamemu stretávaniu sa jednotlivých účastníkov konferencie s možnosťou detailnejšie sa venovať individuálnym problémom.

Aj konferencia sa bude niesť v duchu vyhláseného motívu roku 2017 „Späť ku koreňom“. Jednotlivé prednášky budú koncipované všeobecnejšie s dôrazom na hľadanie potenciálnych rizík v našich domoch a k nim priradenie základných možností riešení. Budeme teda aj v rámci tejto akcie postupovať v odporúčaných postupoch:

Nájsť problém, pomenovať ho, priniesť riešenie a kontrolovať, ako sa problém podarilo odstrániť. Asi každý tuší, že vo väčšine prípadov nájdeme problém nový, a to preto, že dom a jeho technická správa je nekonečný kolotoč dianí.

Čo každý účastník konferencie získa?

V prvom rade veľké množstvo ucelených informácií, ktoré budú nielen prednášané, ale budú aj spracované do konferenčného zborníka. Ten bude predstavovať základný informačný manuál TZB pre všetkých poslucháčov.

Možnosť stretnúť sa s poprednými odborníkmi na tému TZB od akademickej obce cez ľudí z praxe až po osoby spolupracujúce na tvorbe legislatívy. Trošku odpočinku v podobe spoločenského večera, ktorý okrem štandardného rautu bude doplnený o doprovodný program a živú kapelu.

Medzinárodná konferencia sa bude konať v roku 2017 Brne, v hoteli Holiday Inn.

 holidayinn

V minulom roku bol o účasť na konferencii vysoký záujem, preto odporúčame včasné prihlásenie a zaistenie si miesta.

Aktuálne informácie nájdete na www.tepny-domu.eu/sk/