Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Medzinárodná odborná konferencia TEPNY NÁŠHO BYTOVÉHO DOMU


Spoločnosť REHAU zorganizovala v dňoch 8. a 9. 9. 2015 v Brne výnimočnú odbornú konferenciu, ktorá sa systematicky zaoberá mnohými aspektami obnovy TZB v bytovom dome z hľadiska teórie, legislatívy s dôrazom na realizáciu obnovy v praxi. Medzinárodný charakter konferencie podporilo viac ako 210 hostí z Česka, Slovenska a Maďarska. Obnova bytových domov sa v období uplynulej hospodárskej stagnácie stala jedným z hnacích motorov stavebníctva v Českej i Slovenskej republike. Je ním aj v súčasnej dobe, mení sa iba jej profesné zameranie.
Obvodové plášte bytových domov sú dnes už prevažne po sanácii a zateplené. Na rade sú ich vnútorné časti, ktoré môžeme bez nadsadenia nazvať tepnami našich bytových domov. Zaisťujú pre obyvateľov kolobeh životne dôležitých médií, teda energií, pitnej a teplej vody, zemného plynu alebo čerstvého vzduchu. Tzv. technické zariadenia budov budú hrať v priebehu niekoľko nasledujúcich rokov pri obnove bytových domov prvé husle. Napríklad výmenu rozvodov vody, kanalizácie a rozvodov plynu radia obyvatelia panelových domov podľa štatistických prieskumov k najaktuálnejším problémom pre najbližšie obdobie. Je najvyšší čas venovať obnove technického zariadenia budov v bytových domoch zaslúženú pozornosť.

Obnovou bytových a panelových domov sa REHAU intenzívne zaoberá už od svojich počiatkov. Okrem odstraňovaní systémových porúch, rekonštrukcií vonkajších fasád, okien alebo výťahov patrí sanácia „stupačiek“ - zvislých potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, predovšetkým panelových domov. Netesnosti, zatekanie, zhoršená hygiena a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov - to sú dôsledky havarijného stavu „stupačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú do budúcnosti a zvyšujú náklady. Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynového potrubia predstavuje bezpečnostné riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov či bytových družstiev.

Video zostrih z konferencie


Ing. Igor Krajčovičlogo 1 20130902 1466059963
REHAU s.r.o.
Kopčianska 82A
850 00  Bratislava
www.rehau.sk

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836