Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Termovízne snímkovanie


OZ Pre náš dom vám ponúka termovíznu diagnostiku vášho bytového domu.Členovia OZ Pre náš dom sú flexibilní a ochotní prísť k vám a pomôcť vám s prvým krokom k lepšiemu bývaniu.

Čo vám meranie prinesie?

 • Odhalením tepelných mostov a netesností stavebných výplní sa znížia náklady na vykurovanie.
 • Okamžité odhalenie závad (napr. prasknuté teplovodné potrubie v podlahách).
 • Vyhľadanie neznámych zdrojov vlhkosti a eliminácia výskytu plesní.
 • Priebežnú kontrolu technického stavu obvodového plášťa, napr. po veľkých prírodných úkazoch (silné búrky, vietor, krupobitie a i.)
 • Argumenty pre členskú základňu v procese schvaľovania opráv a rekonštrukcií.

Výhody:

 • Meranie pred aj po realizácii zateplenia.
 • Efektívny spôsob prevencie.
 • Poradenstvo a návrh riešenia.
 • Meranie prebieha bez zaťaženia obyvateľov domu.
 • Malé závady odstránené včas prinášajú veľké úspory.

termovizie1 1 20150409 1909729674

 • Body Z1 a Z2 ukazujú prekreslenie radiátorov cez obvodovú stenu
 • Bod Z3 ukazuje únik tepla zo suterénu
 • Bod Z4 ukazuje na únik tepla cez panelové spoje

 

Takto podobne možno vyzerá aj váš bytový dom, preto by ste sa mali spoločne s členmi výboru či predstavenstva zamyslieť, či nenastala vhodná doba pre zistenie skutočného stavu budovy. Kvalitné termovízne snímkovanie je dobrým a účinným argumentom pre členov spoločenstva pre vykonanie nutných opráv. Veď v bytovom dobe žijete práve vy a vaše deti. Termovízna diagnostika alebo termovízne snímkovanie je najčastejšie využívanou metódou k posúdeniu aktuálneho stavu budovy, domu či bytu. Na základe výsledkov sa dajú navrhnúť opatrenia, ktoré odstránia chyby a veľakrát zlepšia život obyvateľov v dome.

Zistenie reálneho stavu nehnuteľnosti sa dá docieliť jedine objektívnym meraním tepelnoizolačných vlastností budov. Medzi nové spôsoby merania patrí termovízna diagnostika. Táto moderná technika dokáže v krátkom čase bezkontaktne zmerať povrchovú teplotu obvodového plášťa, okien, dverí z vonkajšej a vnútornej strany. Na základe výsledkov týchto meraní je možné zistiť a určiť miesta, kde sa vytvárajú tepelné mosty.

Termovízne merianie z exteriéru

Termovízne meranie z exteriéru je najbežnejším spôsobom odhaľovania stavu budovy. Hľadajú sa tepelné mosty spôsobené nedostatočným tepelným odporom konštrukcie. U nezateplených domov patria medzi typické konštrukcie s väčším únikom tepla, sokle, balkónové a lodžiové nosníky, preklady okien a dverí a pod. U zateplených domov možno kontrolovať správne uloženie dielcov tepelnej izolácie, počet a rozmiestnenie kotiev a vyhotovenie detailov okolo okien a dverí. Pri nových alebo rekonštruovaných strechách možno kontrolovať uloženie dielcov tepelnej izolácie. Pre snímanie takýchto striech musia byť špecifické podmienky. Ak je strešná krytina opatrená napr. antireflexným náterom, je meranie z exteriéru veľmi problematické a niekedy prakticky nemožné.

Termovízne merania v interiéry

Tieto merania lokalizujú tepelné mosty a navyše pri meraní z interiéru možno nájsť miesta s chybne vykonanými pripojovacími škárami okien a dverí, predovšetkým z hľadiska celistvosti a kvality ich vypenenia. To sú potenciálne miesta najväčších tepelných strát a výskytu vlhkostných porúch alebo rastu plesní. Ak vonku fúka silnejší vietor, možno u pripojovacích škár čiastočne zistiť aj problémy z hľadiska vzduchotesnosti, čo môže mať zásadný vplyv na tepelné úniky. Pre stopercentnú kontrolu vzduchotesnosti pripojovacích a popr. funkčných škár okien a dverí sa musí v interiéri vytvoriť podtlak špeciálnym zariadením. Meraním možno lokalizovať miesta s chýbajúcou, oslabenou alebo chybne uloženou izoláciou.

Infrakamera odhalí straty, nedostatky a vady na dome, ktoré sa vizuálne neprejavujú, a tak vám termovízia pomôže ušetriť nie len peniaze ale aj energiu, ktorú by ste museli vynaložiť na opravu. Výsledkom termovízneho merania je podrobná správa vrátane obrázkov, záverov a odporúčaní pre stanovenie zistených vád vo vybavení a zlepšení energetickej účinnosti.

Výstupom merania je:

 • Záverečná technická správa s komentárom stavu bytového domu vrátane odporúčaných opráv, ktoré by boli vhodné vykonať. V prípade záujmu vieme odporučiť či zaistiť odborníkov na výpočet ekonomickej návratnosti prípadných opráv, na zabezpečenie žiadosti o dotačný titul, na zaistenie projektových a stavebných prác až po kolaudáciu.
 • CD s termovíznymi snímkami, t.j. fotografický výstup priamo z infrakamery bez akéhokoľvek zásahu digitálneho upravovania. Na tomto CD budú aj vybrané fotografie s vyznačenými problematickými miestami s popisom.
 • CD s technickou správou pre vaše ďalšie použitie.

Cenník

Služba Cena pre člena združenia Cena pre nečlena združenia
BD Štandardné snímkovanie BD (do 25 snímkov) 70,- € + 3,- € / b.j. 100, - € + 3, - € / b.j.
Doplnková služba k štandardnému snímkovaniu Každý ďalší snímok nadštandard 2, - € / 1 snímok 2, - € / 1 snímok
Štandardné snímkovanie interiéru NP 2, - € / 1 snímok 2, - € / 1 snímok
Štandardné snímkovanie b.j. (do 10 snímkov) 25,- € 25,- €

 

Viac informácií o termovíznom snímkovaní sa dozviete v E-zin Špeciál o termovíznej diagnostike.


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 
+421 911 825 318 alebo na e-mailovej adrese info(zavinac)prenasdom.sk


 

 

 

 

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836