Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Majes, výťahy a eskalátory a.s.

altVýroba, dodávka, montáž a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
Individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky zdvíhacích zariadení
.

Ľudia
V súčasnej dobe zamestnávame 33 pracovníkov v stálom pracovnom pomere. Z toho:
Stredisko Bratislava -11
Stredisko Bratislava, nové inštalácie - 3
Stredisko Bratislava, správa - 3

Pracovisko Martin - 8
Pracovisko Trnava - 3
Pracovisko Nové Zámky - 3
Pracovisko Rimavská Sobota - 2

História firmy

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Bratislava I. dňa 13.08.1999. Praktickú obchodnú činnosť začala realizovať od 1.10.1999.

Od začiatku obchodnej činnosti až po súčasnú dobu spoločnosť postupne zväčšuje servisné portfólio výťahov v zastúpení pre mestá a ich okolie v Bratislave, Trnave, Nových Zámkoch, Martine, a Rimavskej Sobote.

V spolupráci s firmou TVRDEX Tvrdošín sa zriadila výroba elektronických riadiacich jednotiek určených pre rekonštrukciu a modernizáciu starých výťahov a riadenie nových výťahov.

V spolupráci s firmou BETA CONTROL sa realizuje projekt Bezpečný dom. Technológie, ktoré tvoria tento projekt sa využívajú na ochranu života, majetku a pomoci v naliehavých životných situáciách pri uviaznutí vo výťahu alebo náhlej zdravotnej nevoľnosti. Okrem toho spoločnosť si počas svojej činnosti vyprofilovala viacerých významných spolupracujúcich zahraničných a domácich dodávateľov, ktorí prispievajú k ďalšiemu rozvoju a rastu spoločnosti.


Strategické ciele a zámery spoločnosti

Poslaním spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory a.s. je trvalé uspokojovanie záujmov svojich zákazníkov, ktorými sú užívatelia, vlastníci a správcovia výťahov. Strategickým poslaním je trvalé zabezpečovanie kvality služieb ako rozhodujúcim kritériom konkurencieschopnosti.

Za týmto účelom bol už v roku 2003 zahájený proces prípravy a vzdelávania pracovníkov v oblasti kvality služieb a systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000.

 

Sídlo společnosti: 

 

 

 Strediska: 
 
Stredisko Bratislava
Majes výťahy a eskalátory, a.s.
Bojnická č.18
831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
Tel./Fax: +421 - 2 - 35448866
E-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Stredisko Martin
Majes výťahy a eskalátory a.s.
Ul. Kozmonautov 35
MARTIN
tel: 043 4287542
fax:043 4287542

Pracovisko Trnava
Majes výťahy a eskalátory a.s.
V Jame č. 8
TRNAVA
tel: 033 5504376

Pracovisko Rimavská sobota
Majes výťahy a eskalátory a.s.
Tržna 2
Rimavská Sobota
tel: 0903 223 588

Pracovisko Nové Zámky
Majes výťahy a eskalátory a.s.
SNP 1
Nové Zámky
tel: 0903 223 412

 

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836