Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Odborné semináre Praktická správa bytových domov


Odborné školenie je zamerané zvýšenie právneho povedomia v oblasti správy bytových domov. Hovorí o tom zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku.

Zákonov, vyhlášok a nariadení o správnom fungovaní a s správe bytového fondu je omnoho viac a vyznať sa v takom počte nie je vždy jednoduché. Počnúc Občianskym zákonníkom, Zákon č. 314/2004 o ochrane pred požiarmi, a mnoho ďalších.

Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské organizácie a v neposlednom rade družstvá, majú voči vlastníkom bytov isté povinnosti, ktoré sú dané zákonmi. Taktiež je to opačne, teda vlastníci majú povinnosti voči správcom, družstvám a spoločenstvám . Práv a povinností je veľké množstvo a je dôležité, aby o nich vlastníci vedeli. Aby vedeli, čo si môžu nárokovať, čo môžu žiadať od svojho správcu, ale aj to za čo zodpovedajú a aké môžu byť následky nedodržania povinností, ktoré ukladá zákon.

Cieľom školenia je zoznámiť záujemcov o presnom znení zákonov, ktoré súvisia s právami a povinnosťami vlastníkov bytov a ich správcov.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov prináša:

 • Základný rámec v oblasti spravovania
 • rozdiely v obstarávaní tovarov a služieb správcom a spoločenstvom vlastníkov bytov
 • rozdiely v prevádzke, údržbe, opravách a udržiavaní spoločných častí domu
 • vymáhanie škôd, nedoplatkov za plnenia za služby a do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • kto môže byť správcom a aké má povinnosti voči vlastníkom bytov.

 Pre koho je školenie určené?

 • spoločenstvám vlastníkov bytov
 • vlastníkom bytov a nebytových priestorov
 • verejnosti

 Aká je pridaná hodnota tohto školenia?

 • porozumiete zákonu o vlastníctve bytov a príslušným zákonom o správe bytového fondu
 • budete sa lepšie orientovať v právnej terminológii
 • budete poznať svoje práva a povinnosti ako vlastníci bytov.


Uplynulé ročníky:


2. ročník - 2015
I. SÉRIA

3. ročník - 2016
I. SÉRIA - FOTOGALÉRIA
II. SÉRIA - FOTOGALÉRIA
III.SÉRIA - FOTOGALÉRIA

4. ročník - 2017
I. SÉRIA - FOTOGALÉRIA
II. SÉRIA - FOTOGALÉRIA

 

 

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836