Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

Sympóziá Bezpečný domov


Každý rok realizujeme 30 odborných sympózií a workshopov zameraných na problematiku revitalizácie a rekonštrukcie bytových domov a bytov.Záujemcov informujeme o novinkách, trendoch, osobných skúsenostiach a odporúčaných postupoch pri revitalizáciách a rekonštrukciách bytového fondu.Účastník sympózia získa celkový prehľad o problematike týkajúcej sa správy bytového fondu a zároveň dostane rady ako ďalej postupovať, aby jeho dom bol stále miestom ekonomického a bezpečného bývania.Ročne navštívi tieto akcie približne 800 poslucháčov a položí sa viac ako 400 otázok, ktoré digitalizujeme a spolu s odpoveďami jednotlivých špecialistov umiestňujeme na webové stánky.

Odborné sympóziá v našom podaní znamenajú:

  • Možnosť získať komplexné a relevantné informácie o problematike rekonštrukcií a revitalizácií bytových domov.
  • Orientáciu v legislatíve, vo financovaní a dotačných tituloch.
  • Možnosť stretnutia s prednášajúcimi spoločnosťami a partnermi projektu BD a získanie nových kontaktov.
  • Konzultácie a poradenstvo konkrétneho problému.
  • Informácie o pestrej ponuke produktov z oblasti stavebných a technologických materiálov – zatepľovacie a izolačné systémy, strechy, okná, dvere, výťahy, zabezpečenie vykurovania a veľa ďalších.
  • Otvorený priestor pre diskusiu a zdieľanie skúseností.

Projekt Bezpečný domov bol založený v roku 2008 s primárnym cieľom informovať relevantné cieľové skupiny o stále aktuálnejšej problematike revitalizácie a rekonštrukcie bytového fondu. Špecializujeme sa na aktivity spojené s opravami, rekonštrukciami a revitalizáciami bytových domov a na životný štýl v týchto domoch. Počas doby existencie projektu sme oslovili tisíce občanov a pomohli k revitalizáciám stoviek bytových domov.

Pre koho je projekt určený?

  • zástupcom BD, SBD, SVB, správcovským organizáciám, bytovej a investičnej štátnej správe
  • koncovým užívateľom a vlastníkom bytov

Uplynulé ročníky:

2012 - II.BLOK - FOTOGALÉRIA

2013 - I.BLOK - FOTOGALÉRIA
2013 - II.BLOK - FOTOGALÉRIA

2014 - I.BLOK - FOTOGALÉRIA
2014 - II.BLOK - FOTOGALÉRIA

2015 - I.BLOK - FOTOGALÉRIA
2015 - II.BLOK - FOTOGALÉRIA

2016 - I.BLOK - FOTOGALÉRIA
2016 - II.BLOK - FOTOGALÉRIA

2017 - I.BLOK - FOTOGALÉRIA
2017 - II.BLOK - FOTOGALÉRIA


 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836