Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

INFORMAČNÝ BULLETINE

Informačný bulletine Pre náš dom 02/2017

TLAČOVÉ SPRÁVY

Žiar nad Hronom 6.11.2017

Cez zimu si dajte urobiť ponuku a na jar máte energie takmer zadarmo

Kto by chcel získať finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam, určených na poukážky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), pre inštaláciu zariadení na využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie), musí si počkať na prvý polrok 2018. Posledné, 17. kolo v tomto roku, s rezervovanými 1,25 mil. eur pre zariadenia vyrábajúce teplo, sa konalo 17. októbra 2017 o 15.00 hod. a tradične trvalo iba niekoľko minút.

Celý článok

O združení


Občianske združenie Pre náš dom bolo založené v januári 2013 s cieľom podporovať kvalitu bývania občanov v bytových a rodinných domoch. Spoločenstvám vlastníkov bytov, bytovým družstvám a stavebným bytovým družstvám ponúkame komplexné a relevantné informácie, ktoré ponúkajú cestu k modernému a dôstojnému bývaniu za rozumnú cenu. Naše združenie je platforma, ktorá si dala za cieľ zjednotiť všetkých tých, ktorým nie je ľahostajné, ako bývajú, aké sú s tým spojené náklady, aká je bezpečnosť a komfort bývania a v akom stave odovzdáme našim deťom to, čo sme vybudovali spoločne s našimi predkami.

Venujeme sa vzdelávaniu a školeniam v oblastiach

 • revitalizácie a rekonštrukcie bytových domov a bytov
 • správa a údržba bytových fondov
 • financovanie a dotačné tituly
 • vykurovanie a zdroje tepla a teplej vody
 • vykurovacie a solárne systémy
 • bytová kultúra, medziľudské vzťahy, komunikácia v dome a etika

Ponúkame

 • poradenskú a informačnú činnosť súvisiacu s podporou znižovania energetickej a ekonomickej náročnosti 
 • poradenstvo v oblasti revitalizácie a rekonštrukcie bytových fondov
 • legislatívne poradenstvo
 • konzultácia konkrétnych problémov
 • zaistenie predrealizačných príprav
 • zaistenie Preukazu energetickej náročnosti budov
 • správu internetové nástenky
 • termovízne snímkovanie

con info Pre viac informácií kliknite na www.ozprenasdom.sk

logo ozPND SK oranz 150x150