Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

TLAČOVÉ SPRÁVY

Bratislava, 1. 8. 2017|

Konferenciu Tepny domu podporujú významní partneri

Konferencia Tepny domu, ktorá sa uskutoční 11. - 12. septembra 2017 v Brne, získala významného hlavného partnera. Je ním Československá obchodní banka, ktorá má najväčšie skúsenosti s obsluhou bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a detailne pozná finančné potreby týchto subjektov.

Čítať celý článok...

O združení


Občianske združenie Pre náš dom bolo založené v januári 2013 s cieľom podporovať kvalitu bývania občanov v bytových a rodinných domoch. Spoločenstvám vlastníkov bytov, bytovým družstvám a stavebným bytovým družstvám ponúkame komplexné a relevantné informácie, ktoré ponúkajú cestu k modernému a dôstojnému bývaniu za rozumnú cenu. Naše združenie je platforma, ktorá si dala za cieľ zjednotiť všetkých tých, ktorým nie je ľahostajné, ako bývajú, aké sú s tým spojené náklady, aká je bezpečnosť a komfort bývania a v akom stave odovzdáme našim deťom to, čo sme vybudovali spoločne s našimi predkami.

Venujeme sa vzdelávaniu a školeniam v oblastiach

 • revitalizácie a rekonštrukcie bytových domov a bytov
 • správa a údržba bytových fondov
 • financovanie a dotačné tituly
 • vykurovanie a zdroje tepla a teplej vody
 • vykurovacie a solárne systémy
 • bytová kultúra, medziľudské vzťahy, komunikácia v dome a etika

Ponúkame

 • poradenskú a informačnú činnosť súvisiacu s podporou znižovania energetickej a ekonomickej náročnosti 
 • poradenstvo v oblasti revitalizácie a rekonštrukcie bytových fondov
 • legislatívne poradenstvo
 • konzultácia konkrétnych problémov
 • zaistenie predrealizačných príprav
 • zaistenie Preukazu energetickej náročnosti budov
 • správu internetové nástenky
 • termovízne snímkovanie

con info Pre viac informácií kliknite na www.ozprenasdom.sk

logo ozPND SK oranz 150x150