Poradenstvo, podpora a aktuálne
informácie pre každý bytový a rodinný dom

 

Tlačové správy

Správa domu? Žiadny problém!

Staňte sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom a správa bytového domu už pre vás nebude žiadny problém. Ponúkame vám pomocnú ruku v oblasti zvyšovania kvality bývania.

Celá TS

BMS, s.r.o.

altBratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o. vznikla dňom 13.03.2004, zapísaním do Obchodného registra, oddiel Sro, vložka č. 30939/B Bratislava I, ako následník autorizovaného a akreditovaného metrologickáho laboratória Bratislavskej teplárenskej, a.s. Bratislava a Západoslovenských energetických závodov š.p. Bratislava.

Predmet činností a služieb je rôzny. Ponúkame ucelený súbor služieb od vyregulovania a termostatizácie bytov, elektrikárske, kúrenárske, vodárenské, plynárenské a zámočnícke práce, presnosť merania a metrologických služieb prietoku, tepla, teploty a tlaku, ktorá zákazníkom zaistí dokonalú tepelnú pohodu vo vykurovacom období a celoročnú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

Spoločnosť je široko orientovaná v oblasti metrológie a je autorizovaná na overovanie určených meradiel tepla, teploty, prietoku a tlaku podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení novely zákona č. 431/2004 Z. z.

Pri hľadaní optimálnej cesty, na konci ktorej sú dodané kvalitné služby sa sledujú moderné trendy vo výrobe, uplatňujú nové metódy riadenia a minimalizujú sa dopady na životné prostredie. Poskytujeme – odborný servis a prevádzku tepelných zariadení, údržbu, poradenstvo, overovanie a kalibráciu meradiel a mnoho iného v oblasti metrológie, elektro, plynárenstva, vodárenstva, kanalizácie, tepelných čerpadiel a kurenárstva.

Kontakty

Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o.
Adresa spoločnosti: Trnavská 29, 900 27 Bernolákovo
Prevádzka: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Fax: +421240208097
IČO: 35878321
IČ DPH: SK2021800385
DIČ: 2021800385
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel S r o , vložka č. 30939/B
 

 

 
PND TV
Odporúčame

facebook logo-youtube


 


termovizie banner 1 20150409 1884119836